Alleluja!

Niech zmartwychwstały Jezus przyniesie wewnętrzny pokój

i zaspokojenie serc.

Niech Duch nadziei, którą przynosi Wielkanoc

pomoże znaleźć zadowolenie w małych rzeczach i przywróci

wiarę w Boga,

Który oddał życie za tych , których Kochał.

Niech dobra nowina prowadzi Was przez życie.

Pokładajmy nasze zaufanie w Panu.

Tego ciągłego zaufania Panu i doświadczenia Jego łaski

życzymy Wam wszystkim na każdej drodze, Niech Chrystus,

który jest światłością oświeca i obdarza błogosławieństwem.