DUCH ŚWIĘTY Działa w każdym z nas

„Kiedy spotka Cię w życiu jakaś udręka,Taka wielka że aż serce Twoje pęka,
Pamiętaj – jest z Tobą DUCH POCIESZYCIEL,z wszelkiej udręki duszy WYBAWICIEL,
On Twe serce pokrzepi, odnowi Twe siły, nie pozwoli by się dłużej Twoje myśli biły.
On nową radość tchnie w Twoją duszę i zakończy udręki, zakończy katusze.
Otwórz się tylko na działanie DUCHA i uśmiechaj się szczerze od ucha do ucha. ”

NIECH DUCH ŚWIĘTY Działa w każdym z nas, niech wylewa zdroje łask.!!