JEZUS CIĘ KOCHA!

Powiedz to każdemu kogo spotkasz na swojej drodze, powiedz:
JEZUS CIĘ KOCHA! – tak, tak bez warunkowo tak, na zabój
za wszystko za to jaki jesteś!, Tylko postaw go na pierwszym miejscu wykrzycz do Niego Tyś jest moim Panem i Zbawicielem!

„Nikt nie ma większej miłości od tej,gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”( J 15,13)

ON NAPRAWDĘ KOCHA !