Światowe Dni Młodzieży

Jarosławskie Centrum Światowych Dni Młodzieży zaprasza na spotkanie młodych tzw.: „Dni w Diecezji„, w wyjątkowym miejscu, tj. przy samej Matce Bożej Bramie Miłosierdzia! Papież Franciszek właśnie przy tym wizerunku Bożej Rodzicielki z Kościoła Greckokatolickiego otworzył Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia! To wyróżnienie jest łaską, którą chcemy podzielić się z każdym człowiekiem. Pragniemy stanąć razem przed Bramą Miłosierdzia aby doświadczyć Jego dobroci i ogłosić całemu światu, że Bóg bogaty jest w miłosierdzie!
Dlatego zapraszamy wszystkich do Jarosławia w dniach 20 – 25 lipca 2016 r!